14 listopada 2011

Opis dokumentu

Każdy dokument księgowy powinien być opisany na odwrocie. Wzór takiego opisu znajduje się w zakładce "Dokumenty do pobrania"

---
Tagi: rozliczenia dotacji, fundusze unijne, opis dokumentu księgowego

Nazwa usługi/towaru

Nazwa towaru/usługi na fakturze powinna być, w miarę możliwości, tożsama z nazwą danego zadania z harmonogramu rzeczowo-finansowego

---
Tagi: rozliczenia dotacji, fundusze unijne dokumenty księgowe

Wymogi formalne dokumentu

Każdy dokument księgowy powinien być opatrzony numerem, datą sporządzenia oraz podpisem osoby wystawiającej dokument

---
Tagi: rozliczenia dotacji, fundusze unijne, rozliczanie 8.2

Osoba wystawiająca dokument

Pamiętajmy żeby na fakturze widniało imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument bądź faktura była podpisana przez osobę upoważnioną do wystawiana faktur

---
Tagi: fundusze unijne, rozliczenia dotacji, rozliczanie 8.1

Oryginał/kopia

Pamiętajmy, że kiedy otrzymujemy fakturę, którą będziemy rozliczać w projekcie zwracamy uwagę czy otrzymaliśmy oryginał. Wyjątkiem są faktury przesłane drogą elektroniczną. W tym wypadku nie jest wymagane oznaczenie oryginał bądź kopia

---
Tagi: dotacje unijne, rozliczenia dotacji, fundusze unijne

Dane kontrahenta

Zwracajmy baczną uwagę podczas zapisywania danych kontrahenta w systemie bankowości elektronicznej. Po wydrukowaniu potwierdzenia przelewu dane kontrahenta powinny być w pełni widoczne i tożsame z danymi zawartymi na fakturze, za którą dokonywaliśmy płatności.

---
Tagi: dotacje, rozliczanie dotacji, fundusze unijne

Płatności

Pamiętać należy, że przy dokonywaniu płatności za faktury/ rachunki/wynagrodzenia podajemy dokładny numer faktury/rachunku/listy płac. Np. dostajemy od kontrahenta fakturę zakupową o numerze FV/0657/2011 - taki numer powinien widnieć w tytule przelewu.

---
Tagi: rozliczanie dotacji, fundusze unijne, dotacje